Aktuellt

  • "Måndagsöppet" kl. 18.00 - 19.00.   I styrelserummet på gaveln av E-huset, intill tvättstuga 2.
    Öppet helgfria måndagar fr.o.m. 7 januari 2019 fram till sommaruppehållet (datum kommer att presenteras).

 

 

Aktuellt lista

Edsbackabladet nr 4-2016

Nu finns vinternumret på webben.
2016-12-10 07:58:34
Läs mer...

Injustering av ventilation

7 - 18 november 2016
2016-10-14 18:04:16
Läs mer...

Edsbackabladet nr 3-2016

Nu finns höstnumret på webben.
2016-09-29 13:53:36
Läs mer...

Måndagsöppet

startar igen den 22 augusti - 2016!
2016-08-11 21:07:55
Läs mer...

Edsbackabladet nr 2-2016

Nu finns sommarnumret på webben.
2016-08-11 20:58:56
Läs mer...

Byte av golvbrunn - "Råd vid ombyggnad ..."

Entreprenör vid ombyggnad av våtrum.
2016-07-22 12:58:09
Läs mer...

Vårstädning i garagen!

Under vecka 19 kommer samtliga garage att rengöras.
2016-04-11 13:37:54
Läs mer...

Växterna i terrasslådorna

Visst är det trevligt med blommor, buskar och träd, men det kan också bli för mycket.
2016-04-10 10:25:27
Läs mer...

Edsbackabladet nr 1-2016

Nu finns vårnumret ute.
2016-03-22 13:21:22
Läs mer...

Besiktning av limträbalkar på terasserna

En besiktning av samtliga limträbalkar på de översta terrasserna kommer att göras.
2016-03-08 18:02:59
Läs mer...

Tvättstugebokningen fungerar normalt igen

Webbokningen har en tid haft väldigt långa svarstider men fungerar nu som vanligt igen.
2016-01-09 00:30:32
Läs mer...

Måndagsöppet

startar igen den 4 januari - 2016!
2016-01-03 20:48:53
Läs mer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edsbackabladet nr 4-2016

Nu finns vinternumret på webben.
2016-12-10 07:58:34
Läs mer...

Injustering av ventilation

7 - 18 november 2016
2016-10-14 18:04:16
Läs mer...

Edsbackabladet nr 3-2016

Nu finns höstnumret på webben.
2016-09-29 13:53:36
Läs mer...

Måndagsöppet

startar igen den 22 augusti - 2016!
2016-08-11 21:07:55
Läs mer...

Edsbackabladet nr 2-2016

Nu finns sommarnumret på webben.
2016-08-11 20:58:56
Läs mer...

Byte av golvbrunn - "Råd vid ombyggnad ..."

Entreprenör vid ombyggnad av våtrum.
2016-07-22 12:58:09
Läs mer...

Vårstädning i garagen!

Under vecka 19 kommer samtliga garage att rengöras.
2016-04-11 13:37:54
Läs mer...

Växterna i terrasslådorna

Visst är det trevligt med blommor, buskar och träd, men det kan också bli för mycket.
2016-04-10 10:25:27
Läs mer...

Edsbackabladet nr 1-2016

Nu finns vårnumret ute.
2016-03-22 13:21:22
Läs mer...

Besiktning av limträbalkar på terasserna

En besiktning av samtliga limträbalkar på de översta terrasserna kommer att göras.
2016-03-08 18:02:59
Läs mer...

Tvättstugebokningen fungerar normalt igen

Webbokningen har en tid haft väldigt långa svarstider men fungerar nu som vanligt igen.
2016-01-09 00:30:32
Läs mer...

Måndagsöppet

startar igen den 4 januari - 2016!
2016-01-03 20:48:53
Läs mer...