Ny tvättbokning

Nytt tvättbokningssystem 10-maj!


Det nya elektroniska bokningssystemet kommer då att gälla i tvättstuga nr 1 - gavel på hus B och tvättstuga nr 3, 4 i gavel på hus F. (OBS! ny numrering!) För att boka i detta nya system krävs en "bokningsbricka". Denna bricka kommer även fungera som nyckel för att komma in i tvättstugorna.

Utkvittering kommer kunna ske i Kvartersgården, Platåvägen 20
Torsdag   6/5  kl. 15.00 - 17.00
Lördag    8/5  kl.  10.00 - 12.00
Söndag   9/5  kl. 15.00 - 17.00
Måndag 10/5  kl. 18.00 - 19.00
Måndag 17/5  kl. 18.00 - 19.00

OBS! Bokningsbrickan kan komma att kunna användas som nyckel även till andra utrymmen utöver tvättstugorna, varför det är mycket viktigt att den kvitteras ut av lägenhetsinnehavare och följer lägenheten.

Information om hur bokningen går till och hur systemet fungerar tillsammans med och styr tvättmaskinerna fås tillsammans med brickan, men kan även laddas ner här. 

pdf_24  Bokningsinstruktion                          pdf_24  Tvättider          

pdf_24  Byte_bokningssystem.pdf                 pdf_24  Instruktion_tvattstugor.pdf

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...