Majspåse ger avvikelse!

Från 1 Maj ger Majspåsar en avvikelserapport!

Nu går Kommunen ett steg vidare i omställningen från majs- till papperspåsar. Omställningen lägger grunden för en effektivare och miljöeffektivare rötningsprocess av matavfalet. Detta steg, som redan införts från den 1 maj, innebär att varje majspåse som återfinns i de bruna sopkärlen ger en avvikelserapport från Sita till Sollentuna Energi. Mer info

Styrelsen uppmanar därför alla boende att omgående kasta alla kvarvarande majspåsar och enbart använda de nya bruna papperspåsarna.

Inga artiklar hittades