Måndagsöppet!

Premiär 11 oktober 2010!
Välkomna att träffa någon i styrelsen på måndagskvällarna!

Helgfrimåndag mellan kl. 18,00 - 19,30 kommer någon från styrelsen att finnas i det nya styrelserummet, intill tvättstuga nr 2 på gaveln av E-huset.

Då ges ni tillfälle till att ställa frågor, framföra synpunkter eller hämta ut fjärrkontroller till garagen m.m. - vi kallar det "Måndagsöppet!"

Hösten 2010 måndagar t.o.m. 6 december
Våren  2011 måndagar f.o.m. 10 januari t.o.m. 30 maj (förlängt till 30/5)

Välkomna!
Styrelsen

 Informationsblad

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...