Rensa silen!

Terrasserna behöver rensas!

Med hösten kommer löven som lägger sig och ger besvär, då inte enbart för SJ och SL och den spårbundna trafiken, vi boende i föreningen får också vår beskärda del.

Det är dags för den årliga rensningen av vattenkanalen och silen på alla ej markbundna terrasser. Föreningen ber samtidigt alla som har trall på sin terrass att sopa av under trallen så att inte det, som döljer sig här  under, kommer fram under vintern/våren och sätter igen silar och annat. För mer info se "rensning".

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...