Brandskyddet

Något att tänka på inför helgdagarna!

Föreningen vill påminna om brandriskerna inför de stundande helgdagarna.
Tänk även på att hålla fritt och rent i trapphusen!

För mer information om brandskydd, se broschyren "Skydda ditt hem mot bränder" eller MSBs hemsida (Myndigheter för samhällsskydd och beredskap).
Inga artiklar hittades