Brandskyddet

Något att tänka på inför helgdagarna!

Föreningen vill påminna om brandriskerna inför de stundande helgdagarna.
Tänk även på att hålla fritt och rent i trapphusen!

För mer information om brandskydd, se broschyren "Skydda ditt hem mot bränder" eller MSBs hemsida (Myndigheter för samhällsskydd och beredskap).

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...