Grovsopor!

EJ hela möblemang!

Avsikten med grovsopscontainern, som finns i Gröna huset, är att alla boende på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna göra av med sina "löpande" grovsopor.
Med "löpande" avser föreningen;

  • de mindre volymer grovsopor som medlem av någon anledning får i hemmet vid byte/nyanskaffning av någon enstaka möbel m.m.
  • det innebär också att de kartonger som kastas först skall skäras upp eller på annat sätt plattas till.

Detta innebär att;

  • vill man bli av med mer eller mindre hela möblemang, vid flytt eller av annan anledning - gäller samma regler som för byggnadsavfall - d.v.s. man måste själv organisera bortforsling, förslagsvis till Hagbytippen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...