P-skiva!

på 1-timmes parkeringarna.
Föreningen genomför under våren en förändring/komplettering runt 1-timmes parkeringsplatserna, vilka finns vid uppfarterna till de olika garagen. De kommer såsom tidigare att vara 1-timmes parkeringar, dock med krav på P-skiva. 

Ändringen genomförs från och med Måndagen den 9 maj 2011!


Inga artiklar hittades