Balkongmålning

I dagarna har ommålning/ renovering inletts på E & F-husen.

Balkongsidorna på gavlarna till E och F huset står i år på tur för en ommålning och renovering.

Som har gått att läsa i tidigare Edsbackablad, så har föreningen sedan en tid haft problem med inträngade fukt, vid ogynnsamm väderlek. Inträngningen har skett vid gavlarna på D, E och F-husen. D-huset åtgärdades 2010 och nu står E och F-husen på tur.

De boende i berörda lägenheter får löpande information om fortskridande direkt i sina brevlådor.

Hälsningar
Styrelsen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...