Grävning för stadsnät

Sollentuna Energi bygger ut stadsnätet.

I samarbete med Tele2 byggs stadsnätet ut i Sollentuna och en fiberkabel kommer att dras till A-huset.

Denna framdragning av fiberkabel är något som görs på Tele2:s och Sollentuna Energis initiativ. Det innebär att det kostar inte föreningen något i dagsläget att kabeln dras fram till en central anslutningspunkt i A-huset. Föreningen tillåter att det grävs fram till norra gaveln på hus A, se ritning, för att där gå in och vidare dra kabel till den centrala anslutnings punkten. Sollentuna Energi kommer att återställa den uppgrävda marken och asfalterade ytor till ursprungligt skick.

img091

Styrelsen har givit sitt medgivande till denna grävning och framdragning av kabel för att lägga grunden till flexibilitet och valmöjligheter inför framtida tekniska behov och krav.

Hälsningar
Styrelsen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...