Utrymning F-övre!

Den 9 juni skall garaget F-övre städas.

Städning kommer att ske av garage F-övre den 9 juni. Städningen går till så att man först suger upp allt grus och sand som finns på golvet, inkl golvet i de olika facken och sedan tvättas hela garagegolvet med hjälp av en maskin. För att uppnå bästa resultat är det viktigt och nödvändigt att alla bilar körts ut från garaget.
 

Vi uppmanar därför alla med garageplats här att, på samma sätt som under garagerenoveringen, köra ut sin bil och parkera på lämplig plats inom området. Kom ihåg att inte parkera så att man hindrar framkomligheten för utryckningsfordon. Q-Park är förvarnade om att de inte får lappa några bilar under denna dag.
 

Städningen påbörjas kl 08.00 och pågår till 16.00!

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...