"Måndagsöppet"

 - åter igång!

helgfria måndagar f.o.m. 29 aug t.o.m. 12 dec hösten 2011, i styrelserummet på gaveln av E-huset intill tvättstuga 2.
Kl. 18.00 - 19.00
Inga artiklar hittades