2012 - års avgifter

Månadsavgifterna oförändrade 2012, garagehyrorna höjs med 5%.

Vid senaste styrelsemöte fastställdes budgeten för 2012. Utsikterna för det kommande året är gynnsamma då vi fortfarande räknar med att få leva i en lågräntemiljö.

Sammanfattningsvis:
* Vi har en budget i god balans inför 2012 och kan därför fortsätta med oförändrade lägenhetsavgifter.

* Garagehyrorna höjs med 5%.

* Hyrorna för parkeringsplatser utomhus behålls oförändrade.

* Hyrorna för förråd kommer att justeras, se separat skrivelse som kommer att utdelas tillsammans med nya avtal.

Hälsningar
Styrelsen Brf Edsbacka

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...