Differentierade tider

mellan tvättstuga 4 och grovtvättstugan.

Från den 1 november 2011 pågår ett försök att differantiera boknningstiderna för tvättstuga 4 och grovtvättmaskinen.

För grovtvätten flyttar vi fram passen en timme, vilket då innebär 4 pass per dag:
kl. 08,00 - 11,00
kl. 11,00 - 14,00
kl. 14,00 - 17,00
kl. 17,00 - 20,00

Framflyttningen görs för att undvika problem med torkmöjligheter när samtliga maskiner nyttjas samtidigt.

Det innebär också att möjligheten att komma in tidigare, om ingen annan använder grovtvätten, tas bort för just grovtvätten. Den som tvättar har fortfarande 45 min på sig efter tvättidens slut för torkning och städning.

Hälsningar
Styrelsen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...