Tilläggsisolering

av föreningens kallvindar!

Arbetet pågår mellan torsdagen den 8/12 - fredagen den 16/12 - mellan kl. 07,00 - 17,00.

Då maskiner kommer att användas för arbetet kommer störande buller förekomma mellan ovan nämnda tider.

pdf_24 Ytterligare info
Inga artiklar hittades