Tilläggsisolering

av föreningens kallvindar!

Arbetet pågår mellan torsdagen den 8/12 - fredagen den 16/12 - mellan kl. 07,00 - 17,00.

Då maskiner kommer att användas för arbetet kommer störande buller förekomma mellan ovan nämnda tider.

pdf_24 Ytterligare info

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...