Avgiftsaviseringen

för januari - mars 2012!

För er som har hyresförråd och fått brev om nya/ändrade hyresavtal samt hyror ber föreningen er att vara uppmärksamma gällande hyresbetalningen under första kvartalet 2012.

Normalt kommer hyresförrådens avisering på samma avi som lägenhetens avgift. På grund av avtals och hyresändringen som kommer att gälla från 1:a april har hyresförråden aviserats på separata avier första kvartalet 2012. Enligt uppgifter skall detta återgå till det "normala" det vill säga med all avisering på en avi från och med mars 2012.

Autogiro fungerar delvis inte!
Betalar ni era avgifter via autogiro kommer detta alltså inte att fungera för de berörda hyresförråden under första kvartalet 2012!

Styrelsen beklagar det inträffade och den olägenhet detta innebär för er, men ber er om överseende.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...