Måndagsöppet

startar igen den 9 januari - 2012!

Har öppet varje helgria måndag till och med den 18 juni mellan klockan 18.00 - 19.00.

Har du något du vill diskutera med styrelsen är du välkommen att besöka oss i styrelserummet som ligger vägg i vägg med tvättstuga nr 2 på gaveln av E-huset.

Välkomna!
Styrelsen

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...