Måndagsöppet

startar igen den 9 januari - 2012!

Har öppet varje helgria måndag till och med den 18 juni mellan klockan 18.00 - 19.00.

Har du något du vill diskutera med styrelsen är du välkommen att besöka oss i styrelserummet som ligger vägg i vägg med tvättstuga nr 2 på gaveln av E-huset.

Välkomna!
Styrelsen
Inga artiklar hittades