Informationsmöte

om föreningens långsiktiga trädgårdsplan.

Mötet kommer att hållas vid två tillfällen i Kvartersgården och vid följande tillfällen.

Tisdagen den 24 januari kl. 19.00   och   Onsdagen den 1 februari kl. 19.00

Då presenteras skötselplanen som tagits fram under 2011 och som tidigare delvis informerats om i Edsbackabladet.

Efter informationsmötena finns det möjlighet att lämna in synpunkter till den 17 februari. Dessa synpunkter sammanställs och gås igenom av trädgårds/referensgruppen innan något beslut fattas om det fortsatta arbetet med trädgården.

Alla boende hälsas varmt välkomna!

Styrelsen
Brf Edsbacka
Inga artiklar hittades