Trädgårdsplanen

för föreningen finns här för påseende.

Vid informationsmötena den 24/1 samt 1/2 presenterades trädgårsplanen övergripande. Kostnaderna som indikerades vid mötet hänför sig till den del av planen som kallas "Nyplanteringsplan".

Här finns nu såväl dessa "Nyplanteringsplaner", som den kompletta dokumentationen.

Boende ombeds lämna in sina synpunkter senast den 17 februari. Antingen i föreningens brevlåda på Platåvägen 20 eller via e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dessa synpunkter sammanställs och gås igenom av trädgårds/referensgruppen innan något beslut fattas om det fortsatta arbetet med trädgården.

  5.1_Nyplanteringsplan.pdf
  5.3 Karta, Nyplanteringsplan.pdf
  Skotselplan_Edsbacka_kompl.pdf 26.48 Mb  

Styrelsen
Brf Edsbacka

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...