Golvbehandling C-garaget

påbörjar redan den 10 April kl. 07,00!

Renoveringsarbetet går snabbare än beräknat!

Golvbehandlingen i garage C, påbörjas redan tisdag den 10 april kl 07.00
och avslutas fredag den 20 april!

Under tiden arbetet med golvet pågår skall garaget vara utrymt hela dygnet, även lördag och söndag!

Parkering får ske fritt inom området under den tid renoveringsarbetet pågår. Vi ber dock alla att parkera med omdöme så att man inte blockerar framkomligheten för andra eller för färdtjänst-/utryckningsfordon.

Sophanteringen i hus C kommer att påverkas under tiden golvarbetet pågår, dvs 10/4  - 20/4. Soptunnorna kommer att förses med lock och ställas framför huset mellan port 2 och 4.

Styrelsen

Ev frågor besvaras av Ulla o Gösta Rydin, 08-756 55 98

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...