Förrådsmålning i 34:an

den 4-5 april sker målning av golv.

Golven som skall målas är korridorer till förråd i 34:an.

Exakt vilka korridorer som berörs finns uppmärkt på dörrar in till dessa. Golven åter kan beträdas från den 6 April!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Inga artiklar hittades