P - FÖRBUD !

omgående på GÅRDARNA!!

Tyvärr har det parkerats så illa att sophämtning inte har kunnat genomföras.

Detta innebär att det omgående gäller P-förbud -  framför A-, B- och C-husen!!


Dessutom måste uppfartsvägen bakom F-huset hållas fri.

Parkering får endast ske på ordinarie parkering, på gräsmattan bakom F-huset eller på gångvägen ner mot Stubbhagsvägen och man skall då se till att bilen inte står halvvägs ut på uppfartsvägen, vilket har förekommit.

Om du har annan garageplats än i C- och D-garagen eller uteplats skall du använda den och inte ta plats för dem som måste stå ute nu.

Låt oss hjälpas åt att på bästa sätt genomföra de renoveringar och upprustningar som måste genomföras för allas trevnad och för att bibehålla värdena i föreningens fastigheter - det ligger i allas intresse!

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...