EJ föreningens mark!

Platåvägen, vändplan, trottoar m.m.

Föreningen vill klargöra att Platåvägen, trottoaren längs Platåvägen upp till och runt vändplanen samt marken (gräsmattan) närmast vändplan innan parkeringsräcket och ner emot Sollentunavägen är kommunal mark.

Detta innebär att de kommunala parkeringsreglerna gäller och att det därmed är den enskildes ansvar om parkering sker här.

Hälsningar
Styrelsen

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...