EJ föreningens mark!

Platåvägen, vändplan, trottoar m.m.

Föreningen vill klargöra att Platåvägen, trottoaren längs Platåvägen upp till och runt vändplanen samt marken (gräsmattan) närmast vändplan innan parkeringsräcket och ner emot Sollentunavägen är kommunal mark.

Detta innebär att de kommunala parkeringsreglerna gäller och att det därmed är den enskildes ansvar om parkering sker här.

Hälsningar
Styrelsen
Inga artiklar hittades