Stämmoprotokoll

från årsmöte 2012-04-24.

Stämmoprotokoll finns nu tillgängligt i pdf format på föreningens hemsida se Årsredovisningar.

Bilagor till protokoll, såsom deltagarlistor finns tillgängligt hos vice ordförande.

Hälsningar
Styrelsen
Inga artiklar hittades