Sop- & avfallshanterings

broschyr.

För att underlätta sopsorteringen har föreningen tagit fram en informationsbroschyr, som delas ut
tillsammans med Edsbackabladet nr 3 - 2012.

 

Broschyren finns även här i pdf format för nedladdning. pdf 24 Sop- och avfallshantering.

Inga artiklar hittades