Sop- & avfallshanterings

broschyr.

För att underlätta sopsorteringen har föreningen tagit fram en informationsbroschyr, som delas ut
tillsammans med Edsbackabladet nr 3 - 2012.

 

Broschyren finns även här i pdf format för nedladdning. pdf 24 Sop- och avfallshantering.

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...