Information om lekplatsen

 - finns nu här!

Förändring av lekplatsensyta är ett önskemål från Reno, företaget som hämtar våra sopor.

Mera information finns att läsa i pdf dokumentet.

Styrelsen
HSB Brf Edsbacka

pdf 24 Smärre förändring av lekplatsens yta

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...