Armaturer och Störningsjour

Information ang. Armaturer och Störningsjour.

Styrelsen har beslutat att inte träffa något avtal med Störningsjouren. Kostnaden är för hög. Från föreningens start har det varit ett fåtal incidenter som har hanterats av sittande styrelse så vi ser inte behovet för närvarande.

Pga. att leverantören har problem med leveranser från Polen kommer utbytet av nya armaturer till stolpbelysning inte att kunna utföras på utsatt tid.

Vi har fått meddelande att man har bytt till en svensk men ingen leveranstid är f.n. fastställd.

Styrelsen vill ta tillfället i akt att Önska alla Edsbackabor God Jul och gott nytt år

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...