Balkongrenovering 2014

Renovering och ommålning av balkongsidor

 

Balkongsidorna (gavlarna) på hus A står nu i tur att renoveras. Åtgärderna påbörjas tisdag 10 mars med montering av ställningar.

På baksidan av hus A och B kommer ställningstorn att monteras för åtgärdande av gamla mjukfogar, vi börjar här med hus B.

Besiktning, rivning av ställningar och städning sker så snart som möjligt, förhoppningsvis i maj, eftersom vi kan påbörja arbetet mycket tidigare än föregående år.

De boende i dessa hus har fått ytterligare information i sina brevlådor.

 

pdf 24  Balkongrenovering hus A och B


Hälsningar
Styrelsen

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...