Fibernät Brf Edsbacka

På föreningens ordinarie årsstämma 2014-04-08 beslöts att teckna avtal med

 

Com Hem AB om kollektiv anslutning av bredband 100/10 Mbit. Avtal har

 

tecknats och innebär följande:

 

 • Kostnad 100:-/månad/lägenhet (debiteras separat utöver ordinarie månadsavgift)
 • Installation av LAN-nät (fiber) till samtliga lägenheter
 • Föreningen betalar kostnaden för LAN-nätet (del av månadsavgiften till
  Com Hem)
 • Bredband 100/10 Mbit. Router för fast eller trådlös anslutning ingår
 • Anslutning till nytt LAN-nät alt. befintligt kabel-TV nät, fritt val
 • Möjlighet att ansluta IP-telefoni, fast månadsavgift 0:- kr, minidebitering 29:-/månad som man kan ringa för
 • Säkerhetspaket för internet, brandväggar, virusskydd
 • Föreningen betalar kostnad för TV som idag med nytt pris enligt avtal. Ingår i ordinarie månadsavgift
 • Avtalstid 5 år

Anslutning av A- och B-huset klar 2014-10-01 och av C-D-E-F-husen klar
2014-11-01. Kostnaden (100:-/månad) debiteras för A- och B-husen från 2014-11-01 och för C-, D-, E-, och F-husen från 2014-12-01.

Debiteringen sker vid nästa avgiftsavisering.

Information om beställningsförfarande mm hänvisas till separat utdelad information från Com Hem.

 

 

 

 

 

 

På föreningens ordinarie årsstämma 2014-04-8 beslöts att teckna avtal med

Com Hem AB om kollektiv anslutning av bredband 100/10 Mbit. Avtal har

tecknats och innebär följande:

 

-         Kostnad 100:-/månad/lägenhet (debiteras separat utöver ordinarie månadsavgift)

-         Installation av LAN-nät (fiber) till samtliga lägenheter

-         Föreningen betalar kostnaden för LAN-nätet (del av månadsavgiften till

Com Hem)

-         Bredband 100/10 Mbit. Router för fast eller trådlös anslutning ingår

-         Anslutning till nytt LAN-nät alt. befintligt kabel-TV nät, fritt val

-         Möjlighet att ansluta IP-telefoni, fast månadsavgift 0:- kr,

minidebitering 29:-/månad som man kan ringa för

-         Säkerhetspaket för internet, brandväggar, virusskydd

-         Föreningen betalar kostnad för TV som idag med nytt pris enligt avtal. Ingår i ordinarie månadsavgift

-         Avtalstid 5 år

 

Anslutning av A- och B-huset klar 2014-10-01 och av C-D-E-F-husen klar

2014-11-01. Kostnaden (100:-/månad) debiteras med start ovanstående datum. Debiteringen sker vid nästa avgiftsavisering.

 

Information om beställningsförfarande mm hänvisas till separat utdelad information från Com Hem.

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...