Reparationer

Påminnelse om vad som gäller vid reparationer.

Oavsett om du just flyttat in eller bott här länge får du inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan att först ha fått skriftligt tillstånd av styrelsen, se också vad som sägs i stadgarna.
För att kunna hålla ritningar och annan information om respektive lägenhet aktuell, är det ett absolut krav från styrelsen att alla större ingrepp i lägenheten anmäls.
Detta gäller framförallt om du planerar ombyggnad av våtrum eller kök, då är det extra viktigt att du lämnar in en beskrivning till styrelsen på vad du tänker göra för att få ett godkännande.
Ingrepp i bärande väggar är inte tillåtet och inte heller godkänns förändringar av fastigheternas ventilationssystem.

Vissa förändringar kräver även byggnadslov utöver styrelsens skriftliga tillstånd. Inglasning är en sådan förändring som kräver byggnadslov.

 

Styrelsen

Påminnelse om vad som gäller vid reparationer

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...