Webbokningen av tvättstugor

Webbokning av tvättstugorna, som varit ur funktion några dagar, fungerar igen.

(Bokning direkt i tvättstugorna har fungerat hela tiden.)

 

Inga artiklar hittades