Tvättstugebokningen fungerar normalt igen

Webbokningen har en tid haft väldigt långa svarstider men fungerar nu som vanligt igen.

Problemet var troligen ett följdfel efter avbrott i december i datanätverket mellan hus D och hus E. Den i december fördröjda inloggningen på bokningspanelerna (den snurrande blå pilen), och att tvättstuga 2 endast kunde bokas på bokningspanelen för tvättstuga 2, berodde på nätverksavbrottet.

 

 

Inga artiklar hittades