Besiktning av limträbalkar på terasserna

En besiktning av samtliga limträbalkar på de översta terrasserna kommer att göras.

Besiktningen börjar på Platåvägen 18, kl 8:30 den 14 mars. Varje besök tar ca 15-20 minuter. Det är svårt att bestämma tidpunkt för besök hos respektive.

(De berörda har fått information i brevinkasten.)

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...