Injustering av ventilation

7 - 18 november 2016

Injustering av Till- & Frånluftsflödena kommer att göras efter att rengöringen och OVK är utförd, allt detta för att få en godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Detta innebär att det kommer att bli flera besök/lägenhet då man måste få tillträde.


Måndagen 7/11. Platåvägen 2 + 4.

Tisdagen 8/11. Platåvägen 6 + 8.

Onsdagen 9/11. Platåvägen 22 + 24 + 26.

Torsdagen 10/11. Platåvägen 28 + 30 + 32.

Fredagen 11/11. Lokaler, tvättstugor m.m.

Måndagen 14/11. Lokaler, tvättstugor m.m.

Tisdagen 15/11.  Lokaler, tvättstugor m.m.

Onsdagen 16/11. Platåvägen 34 + 36

Torsdagen 17/11. Om-besök till tidigare ej tillträde.

Fredagen 18/11. Lokaler, tvättstugor m.m.

 

Varje lägenhet kommer att få meddelande om vilken dag som gäller. Eftersom det är synnerligen viktigt att arbetet utförs i samtliga lägenheter i trapphuset på samma gång måste sotarna få tillträde till lägenheterna. Är ni inte hemma, häng nyckeln i tuben. OBS ta bort nyckelringar och dyl. annars går inte nyckeln att få ut. Om ni har extra lås skall den nyckeln också hängas upp.

Om ni har den nya typen av säkerhetsdörr, lås inte sjutillhållarlåset. Den nyckeln är för stor och går inte ut genom tuben.

Det går också bra att lämna nyckeln/nycklarna till en granne.

Om sotarna inte får tillträde på meddelad dag kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras för extra insatser på annan dag.

Ev. frågor kan ställas till Sven Wester, tel. 070-620 91 69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...