Felanmälan av tvättstugorna

Ny rutin, felanmälan går nu via HSB.

Felanmälan av tvättstugorna kan göras som tidigare (per telefon, e-post, webbformulär eller direkt via bokningspanelerna) men ska göras till HSB. Ärendet kan sedan hanteras av fastighetsskötaren, som kan åtgärda diverse problem direkt eller skicka anmälan vidare till Entema.

De nya kontaktvägarna för felanmälan finns i tvättstugorna och hittas också på föreningens webbplats.

Telefon: 010-442 50 00
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formulär: https://www.hsb.se/norrastorstockholm/felanmalan 
                 (Man anger Tvättstugeutrustning för Ärendetyp, för att skilja från utrustning i den egna bostaden.) 

Bokningspanelerna: Se information i tvättstugorna.

 

 

 

 

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...