Hissbyten hösten 2017

Se tidsplan från KONE.

KONE har presenterat en tidsplan för höstens utbyte av hissar, med start i början av augusti. I denna etapp byts hissar i portarna 2-8 och 34-36. I bifogad fil visas först de planerade veckorna för respektive port. Där finns också en detaljplanering för de sex veckor som avsatts för respektive hiss.

pdf 24 BRF Edsbacka, hissbyten 2017

 

Har du frågor om utbytet av hissarna kontakta Bosse Lundström, ansvarig för hissprojektet.
http://www.brfedsbacka.se/kontaktinfo
 

 

 

 

 

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...