Webbokningen av tvättstugor

Webbokning av tvättstugorna, som varit ur funktion några dagar, fungerar igen.

(Bokning direkt i tvättstugorna har fungerat hela tiden.)

 

 

 

 

 

 

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...