Kalendarium våren 2018

Några kommande aktiviteter ...

28 februari - sista dag för att lämna motioner till föreningsstämman.
13 mars - extra föreningsstämma, angående stadgeändring.
21 april - vårens städdag.
24 april - ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Inga artiklar hittades