Senast 15 - april !

Byte av avfallspåsar! 
  Sollentuna går över till rötning av det komposterbara avfallet.

 

Det innebär att vi måste byta påsar och för att inte påföras straffavgifter måste vi i föreningen byta senast 15 - april. Nya hållare till respektive lägenhet finns tillgängliga för avhämtning hos fastighetsskötaren. (Göran Holmgren tel. 08-580 89 770)
 
Eventulla frågor besvaras av Peter Grybb på 070-5426576 alternativt Sollentuna Energi - Christina Sjöblom tel. 08 - 623 88 92
 

Kommun info

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...