Årsstämma 2010-04-26

Årets föreningsstämma äger rum den 26 April kl. 19.00


Medlemmarna i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 26 april 2010, kl. 19,00

Kvartersgården, Platåvägen 20


Skriftlig kallelse med dagordning, årsredovisning och motioner samt styrelsens svar/förslag till stämmobeslut rörande motionerna har delats ut till samtliga boende i föreningen den 7 april 2010.

Varmt välkomna!
Styrelsen

Edsbackabladet nr 1-2019

Nu finns vårnumret på webben.
2019-03-26 17:39:03
Läs mer...

Solpanelerna i en drönarfilm

HSB presenterar ...
2019-03-18 20:47:13
Läs mer...