Årsstämma 2010-04-26

Årets föreningsstämma äger rum den 26 April kl. 19.00


Medlemmarna i HSB Brf Edsbacka i Sollentuna kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Måndagen den 26 april 2010, kl. 19,00

Kvartersgården, Platåvägen 20


Skriftlig kallelse med dagordning, årsredovisning och motioner samt styrelsens svar/förslag till stämmobeslut rörande motionerna har delats ut till samtliga boende i föreningen den 7 april 2010.

Varmt välkomna!
Styrelsen
Inga artiklar hittades