Blanketter

Vid vissa tillfällen och kontakter med föreningen behöver föreningen en formell skriftlig ansökan. Föreningen har därför tagit fram olika blanketter, avtal och dokument som en hjälp och för att underlätta vid dessa tillfällen.  Styrelsen ber er använda dessa då föreningen därmed får in all information som behövs direkt och tidsödande extraarbete kan undvikas.

 

 

Uttag från inre reparationsfonden

När ni önskar en utbetalning av hela eller delar av den intre reparationsfonden använd denna blankett.

Word-32-d Uttag_inre_rep_fond.doc

Andrahandsythyrning
För andrahandsuthyrning krävs ett skriftligt godkännande från styrelsen. För att styrelsen skall kunna hantera fråga och fått in den information som krävs, skall en skriftlig ansökan lämnas in. Den finns här för neddladdning.
OBS! Det är du som innehavare av kontraktet, som ansvarar för lägenheten, dess skick och betalning av avgiften under andrahandsuthyrningen.

pdf_24 Ansökan om andrahandsupplåtelse