Edsbackabladet

Edsbacka_Bladet_www


Föreningen ger ut en informationstidning, Edsbackabladet, som distribueras till samtliga boende i föreningen. Edsbackabladet kommer ut med fyra nummer per år. Här informerar styrelsen om nyheter, förändringar, vad som hänt, planerade underhållsarbeten och övrig för de boende intressant information. Här ges även information från trapphusombudsgruppen, trädgårdsgruppen och fritidsgruppen.


Du är välkommen med egna texter! Lägg ditt bidrag i styrelsens brevlåda utanför kvartersgården, skriv "Edsbackabladet" på kuvertet. Det går också att skicka in ditt bidrag till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Anonyma texter publiceras inte och ansvarig utgivare förbehåller sig rätten att redigera i din text.

 

2019

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2019

 

2018

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2018                            pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2018
pdf_24
 
Edsbackabladet nr 2-2018                            pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2018

 

2017

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2017                            pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2017

pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2017                            pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2017

 

2016

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2016                            pdf 24 Edsbackabladet nr 3-2016

pdf 24 Edsbackabladet nr 2-2016                            pdf 24 Edsbackabladet nr 4-2016

 

2015

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2015 (extra)                 pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2015

pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2015                            pdf_24 Edsbackabladet nr 5-2015

pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2015

 

2014

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2014                            pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2014

pdf 24 Edsbackabladet nr 2-2014                            pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2014


2013

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2013                            pdf 24 Edsbackabladet nr 3-2013

pdf 24 Edsbackabladet nr 2-2013                            pdf 24 Edsbackabladet nr 4-2013

2012

pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2012                            pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2012 

pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2012                            pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2012
  

2011
pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2011                            pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2011

pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2011                            pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2011

pdf_24 Utdrag från boendeenkät


2010
pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2010                             pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2010  

pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2010                             pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2010  


2009
pdf_24 Edsbackabladet nr 4-2009                             pdf_24 Edsbackabladet nr 3-2009  

pdf_24 Edsbackabladet nr 2-2009                             pdf_24 Edsbackabladet nr 1-2009