Kontaktinformation

Här finner du kontaktuppgifter till förvaltare samt övriga funktionärer och förtroendevalda i föreningen.
För felanmälan/jour hänvisas till sidan
"Jour / Felanmälan".


Förvaltningskontor

Gäller ärendet överlåtelser, panter, garage/p-plats, hyrförråd och avgifter finns ett bemannat kontor dagtid
som nås på Tel 010-442 50 00 eller e-post
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adress:
HSB Brf Edsbacka i Sollentuna
c/o HSB Norra Stor-Stockholm
Box 162
SE-177 23  JÄRFÄLLA
 

Förvaltare

Carina Göthberg        
må-to  09.00 - 16.00 fr  09.00 - 14.00
  Tel. 010-442 50 05
E-post  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Fastighetsskötare 

Mikael Andersson        må-fr 06.50 - 16.00
  Tel. 010-442 51 16  
E-post  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

"Måndagsöppet"
Styrelsen håller "måndagsöppet" i styrelserummet (intill tvättstuga 2 i gaveln på E-huset). För tid och datum se Aktuellt

 

Adress direkt till föreningen/styrelsen

HSB Brf Edsbacka i Sollentuna
Platåvägen 20
SE-191 36  SOLLENTUNA

 

 

Funktionärer och förtroendevalda

Styrelse: Funktion

Port

 Telefonnummer E-post
Claes Breitholtz Ordförande 32 070-822 01 50 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Sven Wester Vice ordf.
Energi
/ Fastighet
26 070-620 91 69 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ewa Backans
Sekreterare
10 070-378 66 23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Solveig Wadman Ekonomi   6 070-576 86 90 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Christer Selgeryd
Informationsteknik 16
070-534 96 92
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bo Holmberg
Kommunikation
26
070-262 04 50

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Margita Holmberg Miljö / Äldrefrågor / Andrahandsuth. 18 073-355 33 48

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bo Lundström Säkerhet /
Trafik

12
070-813 69 51

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lars Urell Avtal / Upphandling 24 070-689 55 11

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Carina Göthberg Förvaltare
(Utsedd av HSB)
  010-442 50 05 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
       
Stöd i äldrefrågor:
Margita Holmberg Kontaktperson 18 073-355 33 48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Trappombudsgruppen:   Port
 Telefonnummer  E-post
Björn Malmgren     2 070-623 94 16  
Gunnar Forslöv     4 073-762 63 81  
Maria Källberg     6 073-544 85 65
Roland Kärvestad  Sammankallande   8 070-898 98 90 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Inger Bane   10 070-484 83 46  
Ann-Catrine Sandin   12 08-96 10 55  
Ann Englund   14 08-35 78 49  
Karin Norrbin   16 070-845 02 31  
Monica Rodéhn   18 08-35 00 11  
Jan Hellström   22 08-35 71 66  
Karin Urell   24 076-180 12 36  
Bengt Christensson   26 08-35 61 26  
Sven Ekström   28 08-35 71 40  
Annika Dämfors
  30 08-92 81 64  
Annika Tyxhén   32 070-855 27 25  
Marianne Karlberg   34 08-35 53 20
 
Birgitta Regnell   36 08-715 13 30  
         
Trädgård        
Ulla Rydin   32 08-756 55 98 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
Grannsamverkan:
Fred Larsered   10
070-975 96 68 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
Kvartersgård, gäst-/övernattningsrum, bastu:   Port  Telefonnummer
 E-post
Hans Englund Bokning/Nycklar 14 08-35 78 49 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
Flaggeneral        
Gunnel Thurfjäll   16 08-35 37 66  
         
Fritidsgruppen:        
Helene Breitholtz Sammankallande 32 072-714 84 48 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Monica Rodéhn   18 08-35 00 11  
Rose-Marie Rosenberg   22 073-919 48 16  
Ulla Hugner   24 070-757 41 51
 
         
Hobbylokal:        
Johan Mellin Ansvarig, Nycklar 32 08-429 85 59 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Roland Kärvestad Nycklar   8 070-898 98 90  
         
Föreningsrevisorer:        
Rose-Marie Rosenberg Ordinarie 073-919 48 16 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Gösta Rydin Suppleant 32 08-756 55 98  
         
Valberedning:      
Gunnar Lamin Sammankallande 26 08-96 68 97 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lisbeth Larsered   10
070-325 80 06  
Björn Nylén     4 073-045 68 69

 

 

Kontaktsidan uppdaterad 2017-09-23