Årsredovisningar och stämmoprotokoll

Här finner ni HSB Brf Edsbacka i Sollentunas årsredovisningar för de senaste åren i pdf-format. Skulle ni vara i behov av någon äldre årsredovisning, kontakta föreningen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Eventuella bilagor till årsstämmoprotokollen återfinns med originalprotokollet. Närvarolista lägger föreningen ur personintegritetssynpunkt inte ut på hemsidan, samtidigt som det inte är en offentlig handling.

 

 

pdf_24 Årsredovisning 2017                    pdf_24 Protokoll från stämma 2018

                                                             pdf_24 Protokoll från extra stämma 2018 (nya stadgar)

                                                             pdf_24 Protokoll från extra stämma 2018 (solpaneler)

 

pdf_24 Årsredovisning 2016                    pdf_24 Protokoll från stämma 2017

 

pdf_24 Årsredovisning 2015                    pdf_24 Protokoll från stämma 2016

 

pdf_24 Årsredovisning 2014                    pdf_24 Protokoll från stämma 2015 

 

pdf_24 Årsredovisning 2013                    pdf_24 Protokoll från stämma 2014

 

pdf_24 Årsredovisning 2012                    pdf_24 Protokoll från stämma 2013  

 

pdf_24 Årsredovisning 2011                    pdf_24 Protokoll från stämma 2012  

 

pdf_24 Årsredovisning 2010                    pdf_24 Protokoll från stämma 2011  

 

pdf_24 Årsredovisning 2009                    pdf_24 Protokoll från stämma 2010   

 

pdf_24 Årsredovisning 2008 

pdf_24
 Årsredovisning 2007 

pdf_24 Årsredovisning 2006 

pdf_24 Årsredovisning 2005 

 

Föreningen publicerar sina årsredovisningar i pdf-format.  För att kunna läsa dessa krävs "Adobe reader", programmet kan laddas ner kostnadsfritt hos Adobe. Till Adobe. ExternalUrlImg