Styrelsewebb

Denna sida är avsedd för styrelsemedlemmar och andra funktionärer i föreningen. Här samlas de länkar som föreningens funktionärer behöver ha smidig tillgång till. 

E-post ExternalUrlImg             Dokumenthantering ExternalUrlImg            Värmesystem ExternalUrlImg           Ekonomiadministration ExternalUrlImg  

         

 

pdf_24 Faktureringsinstruktioner.pdfLänkar till program, som kan komma att behövas i ditt arbete med föreningen:

CutePDF ExternalUrlImg  (Gratisprogam för att kunna skriva ut dokument i PDF format.)

pdf_24  Acrobat Reader ExternalUrlImg  (Gratisprogram för att kunna läsa PDF dokument.)