Tvättstugebokning

Här loggar du in till föreningens webbaserade tvättstugebokning. Skulle det vid tillfälle inte fungera är det fortfarande fullt möjligt att gå till respektive tvättstuga och genomföra sin bokning där, på de så kallade bokningsterminalerna. 

OBS!
Inloggningsuppgifterna är lägenhetsbundna och knuten till föreningens lägenhetsnummer.
Skulle du ha tappat bort dina inloggningsuppgifter gå ner till styrelserummet på "Måndagsöppet" för att få dem igen, men glöm inte att kontrollera vilket lägenhetsnummer ni har innan.